Bewonersorganisatie en huurdersvereniging Wielewaal
Welkom op onze website

Huurdersvereniging Wielewaal

De Huurdersvereniging Wielewaal (HVW) werd op 6 mei 1963 opgericht. Het bestuur van de HVW bestaat uit wijkbewoners die als vrijwilligers de belangen van de huurders in de wijk proberen te behartigen. In dat kader is zij de gesprekspartner en tegenspeler van onze wooncorporatie Woonstad Rotterdam.

Sinds de oprichting van de bewonersorganisatie Wielewaal (BOW) in 1984 vindt er zeer nauwe samenwerking met onze bewonersorganisatie plaats. De besturen van beide verenigingen vergaderen gezamenlijk en trekken ook gezamenlijk op.

De bestuursleden van de HVW worden op de algemene ledenvergadering, waarvoor alle huurders in de wijk worden uitgenodigd, voor een periode van 3 jaar gekozen. De HVW is van oordeel dat de bewoners beslissen bij belangrijke zaken die direct of indirect van belang zijn voor de bewoners en het leefklimaat in de wijk. De HVW is lid van en aangesloten bij de Woonbond die opkomt voor alle huurders in Nederland en de HVW is actief binnen de Rotterdamse huurdersverenigingen.

Ook werkt de huurdersvereniging samen met ASVZ, sporthal Wielewaal en de speeltuin Wielewaal. Samen met de BOW ondersteunt en activeert de HVW de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk. Daartoe organiseert zij activiteiten voor de wijkbewoners, zoals de nieuwjaarsreceptie, het kerstdiner, de paasbrunch of lentebrunch en andere bijeenkomsten, ondersteunt initiatieven van wijkbewoners en neemt deel aan de Werkgroep Groen en Beheer.

De HVW heeft haar onderkomen in de wijkwinkel aan de Rollostraat 75. De wijkwinkel is geopend op woensdag van 8.30 uur tot 10.00 uur en op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op donderdagochtenden kunt u bij ons terecht voor vragen op financieel en sociaal gebied, zoals huur- en zorgtoeslag en andere toeslagen en het invullen van belastingformulieren. Ook kan de wijkwinkel u naar de juiste instantie doorverwijzen als u bijvoorbeeld vragen heeft over huishoudelijke ondersteuning, wijkverpleging en thuiszorg of bij meer complexe vraagstukken zoals schuldhulpverlening.

Maar tijdens onze openingstijden kunt u in de wijkwinkel ook klachten over de buitenruimte doorgeven of gewoon langskomen voor een kopje koffie. Voor bloedafname is STAR-MDC op woensdag van 9.00 uur tot 10.00 uur in de wijkwinkel aanwezig.

U kunt de HVW ook bereiken via het e-mailadres : Wielewaalers@gmail.com en tijdens de openingstijden van de wijkwinkel op het telefoonnummer 010-4282741.