Bewonersorganisatie en huurdersvereniging Wielewaal
Welkom op onze website

Bewonersorganisatie

De Bewonersorganisatie Wielewaal (BOW) werd in 1984 opgericht. Het bestuur van de BOW bestaat uit wijkbewoners die als vrijwilligers de belangen van de wijkbewoners proberen te behartigen. In dat kader is zij de gesprekspartner van de gebiedscommissie Charlois en de gemeente Rotterdam.

Sinds de oprichting van de BOW vindt er zeer nauwe samenwerking met de huurdersvereniging Wielewaal plaats. De besturen van beide verenigingen vergaderen gezamenlijk en trekken ook gezamenlijk op. De bestuursleden van de BOW worden op de algemene ledenvergadering, waarvoor alle wijkbewoners worden uitgenodigd, voor een periode van 3 jaar gekozen.

De BOW is van oordeel dat de bewoners beslissen bij belangrijke zaken die direct of indirect van belang zijn voor de bewoners en het leefklimaat in de wijk. De BOW is aangesloten bij de Charloise bewonersorganisaties. Ook werkt onze bewonersorganisatie samen met ASVZ, sporthal Wielewaal en de speeltuin Wielewaal. Samen met de HVW ondersteunt en activeert de BOW de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk. Daartoe organiseert zij activiteiten voor de wijkbewoners, zoals de nieuwjaarsreceptie, het kerstdiner, de paasbrunch of lentebrunch en andere bijeenkomsten, ondersteunt initiatieven van wijkbewoners en neemt deel aan de Werkgroep Groen en Beheer.

De BOW heeft haar onderkomen in de wijkwinkel aan de Rollostraat 75. De wijkwinkel is geopend op woensdag van 8.30 uur tot 10.00 uur en op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op donderdagochtenden kunt u bij ons terecht voor vragen op financieel en sociaal gebied, zoals huur- en zorgtoeslag en andere toeslagen en het invullen van belastingformulieren. 
Ook kan de wijkwinkel u naar de juiste instantie doorverwijzen als u bijvoorbeeld vragen heeft over huishoudelijke ondersteuning, wijkverpleging en thuiszorg of bij meer complexe vraagstukken zoals schuldhulpverlening.

Maar tijdens onze openingstijden kunt u in de wijkwinkel ook klachten over de buitenruimte doorgeven of gewoon langskomen voor een kopje koffie. Voor bloedafname is STAR-MDC op woensdag van 9.00 uur tot 10.00 uur in de wijkwinkel aanwezig.

U kunt de BOW ook bereiken via het e-mailadres : Wielewaalers@gmail.com en tijdens de openingstijden van de wijkwinkel op het telefoonnummer 010-4282741.