Bewonersorganisatie en huurdersvereniging Wielewaal
Welkom op onze website


Bewoners Wielewaal Rotterdam presenteren nieuwbouwplan

Bidboek plan “Van en Voor de Wielewaalers”
Bekijk hier de PDF

Addendum bidbook

Bekijk hier de PDF

Nieuws van en voor de Wielewaalers


Terug naar overzicht

15-06-2016

Stand van zaken plan "Van en Voor de Wielewaalers"

Natuurlijk gaan we als het aan de Unie "Van en Voor de Wielewaalers" ligt morgen starten met het neerzetten van de modelwoningen van ons plan.
Echter, achter de schermen zijn we met ons expertteam, bestaande uit diverse deskundigen op hun eigen vakgebied, hard bezig ons plan te verwezenlijken.

Wat is er gebeurd:

Rechtsbevoegdheid Unie Van en Voor de Wielewaalers
Wij hebben van het ministerie van Wonen en Buitenruimte een bevestiging ontvangen dat de Unie "Van en Voor de Wielewaalers" een coöperatieve vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat wij nu officieel de gesprekspartner voor andere instanties zijn zoals o.a. Woonstad Rotterdam.

Autoriteit WoningcoStand van zaken plan "Van en Voor de Wielewaalers"

Natuurlijk gaan we als het aan de Unie "Van en Voor de Wielewaalers" ligt morgen starten met het neerzetten van de modelwoningen van ons plan.
Echter, achter de schermen zijn we met ons expertteam, bestaande uit diverse deskundigen op hun eigen vakgebied, hard bezig ons plan te verwezenlijken.

Wat is er gebeurd:

Rechtsbevoegdheid Unie Van en Voor de Wielewaalers
Wij hebben van het ministerie van Wonen en Buitenruimte een bevestiging ontvangen dat de Unie "Van en Voor de Wielewaalers" een coöperatieve vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat wij nu officieel de gesprekspartner voor andere instanties zijn zoals o.a. Woonstad Rotterdam.

Autoriteit Woningcorporaties, Inspectie Leefomgeving en Transport
De Autoriteit woningcorporatie (AW) houdt toezicht op alle woningcorporaties. De Autoriteit Woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst. In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de AW onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle rporaties, Inspectie Leefomgeving en Transport
De Autoriteit woningcorporatie (AW) houdt toezicht op alle woningcorporaties. De Autoriteit Woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst. In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat de AW onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties.

Als Unie Van en Voor de Wielewaalers hebben wij inmiddels onze klacht over de Stichting Woonstad en de gemeente verzonden naar de Autoriteit Woningcorporaties met het verzoek onze klacht te onderzoeken. Inmiddels hebben we de toezegging gekregen dat dit ook zal gebeuren en wachten de resultaten af!

Persbericht!
Wij hebben op 15 april een persbericht doen uitgaan waarin we de onoorbare praktijken van Woonstad aan de orde hebben gesteld. De inhoud komt er kort op neer dat Woonstad probeerde in de Wielewaal 2 groepen in stand te houden om vanuit die situatie hun eigen plan door te voeren. In de artikelen van het AD staat duidelijk verwoord hoe dat in zijn werk ging.
Dit heeft in de gemeenteraad ook geleid tot een actualiteiten debat met de wethouder, hetgeen mogelijk nog gevolgen zou kunnen hebben. Kortom: Woonstad, zo ga je niet met de bewoners van onze Wielewaal om!

De Unie Van en Voor de Wielewaalers zal zich verder met het expertteam, bestuur en de actieve bewoners inspannen om ons vakantiepark "Van en Voor de Wielewaalers" te verwezenlijken. Wij zijn er klaar voor!!Terug naar overzicht