Bewonersorganisatie en huurdersvereniging Wielewaal
Welkom op onze website


Bewoners Wielewaal Rotterdam presenteren nieuwbouwplan

Bidboek plan “Van en Voor de Wielewaalers”
Bekijk hier de PDF

Addendum bidbook

Bekijk hier de PDF

Nieuws van en voor de Wielewaalers

29-06-2016

Beste Wielewaalers,

Woonstad heeft vandaag onmiddellijk moeten stoppen met het leegmaken van de tuinen en dient zich te houden aan de Flora en Faunawet. Deze overtreding zal dan ook nog vergaande gevolgen hebben voor de komende...   Meer


15-06-2016

Van een Bewoner

Beste Wielewaalers, Wielewaal Oost vordert gestaag alleen gaan we Q1 niet halen zoals gepland was. Dit heeft te maken met de nutsvoorzieningen die lopen uit. Zoals verwacht wordt begin juni de eerste woning...   Meer


15-06-2016

Stand van zaken plan "Van en Voor de Wielewaalers"

Natuurlijk gaan we als het aan de Unie "Van en Voor de Wielewaalers" ligt morgen starten met het neerzetten van de modelwoningen van ons plan. Echter, achter de schermen zijn we met ons expertteam, bestaande...   Meer